تشویق کارگران و کارمندان به ارتقاء سطح دانش و آگاهیها و مهارتهای شغلی؛ شناسایی کارگران مبتکر، خلاق و نوآور به منظور کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی ، رعایت الزامات و استانداردها، تشویق کارگران پر تلاش در فعالیتهای تولیدی و اجتماعی،درجهت کاهش ضایعات و بهبود تولید،خدمات وموردحمایت قراردادن کارگران پرتلاش درجهت ترویج هر چه بیشتر ارزشهای اسلامی،‌اخلاق اسلامی وانضباط درمحیط کار،امروزه مورد توجه جدی سازمانها ،ارگانها و شرکت ها قرار گرفته است . شرکت پایانه ها و مخازن نیز به این امرمهم همت گمارده و با شکل گیری سیتمهای مدیریت یکپارچه و IMS این مقوله  رامورد توجه جدی قرارداده است ودرتقویم های مشخص وبا شاخصه های استاندارد شده و کارشناسی به شناسایی کارمندان و کارگران نمونه واحدها اقدام نموده و آنها را طی مراسمی مورد تجلیل قرار میدهد.
بهمین منظور طبق بررسی های صورت گرفته کارمندان و کارگران نمونه IMS   مربوط به شش ماهه نخست اول سال ۹۳ به شرح ذیل شناسایی و طی مراسمی در دفتر مدیر محترم بندر و با حضور اعضاءکمیته راهبری منطقه مورد تجلیل قرارگرفتند.
جعفر حسن زاده(خدمات اداری) رضا حسین زاده(عملیات مخازن) فاضل حمید(حراست) ایمان نوین دریا سری(تعمیرات)
((روابط عمومی))

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات