در تاريخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ بندر پتروشيمي ماهشهر مانور مشتركي را با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي خوزستان و با سناريوهاي آتش سوزي، تجسس، نجات و رفع آلودگي در بخش دريا و همچنين امداد و نجات در بخش خشكي برگزار كرد.
آقاي مهندس مهرداد جابري سرپرست HSE شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي كه فرماندهي عمليات خشكي اين مانور را بر عهده داشت در گفتگو با بخش خبري روابط عمومي اظهار داشت : با توسعه مجتمع هاي پتروشيميايي و مجتمع هاي گازي و تنوع محصولات توليد شده در منطقه ماهشهر و همچنين افزايش تردد كشتي هاي ورودي به منطقه ، اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي به عنوان ارگان هاي درگير جهت اطفاء حريق ، مقابله با آلودگي و جستجو و نجات دريايي ، نقش مهمي در مقابله با شرايط اضطراري و دستيابي به هماهنگي جهت مواجهه با اين شرايط را دارند.
وي با اشاره به اهميت ايمني در برابر حريق افزود :آتش سوزي در بندر ماهشهر و مخازن پتروشيمي از حوادثي است كه در هر زمان و مكان كه شرايط آن فراهم گردد مي تواند در مدت كوتاهي صدمات بسيار جبران ناپذيري به تاسيسات ، تجهيزات و زيرساخت هاي بندري وارد كرده و باعث خسارات و تلفات مالي و جاني فراواني شود.
وي آشنايي با نقاط ضعف و قوت نيروها و تجهيزات ، ارتقاء سطح هماهنگي با سازمان هاي حاضر در منطقه و همچنين افزايش هماهنگي ميان تيم هاي زميني ، دريايي و هوايي را از مهمترين اهداف اجراي اين مانور مشترك خواند و گفت در اين مانور تجهيزات مقابله با آلودگي ، آمادگي نيروهاي آتش نشاني ، سيستم هاي اطلاع رساني و سيستم هاي اطفاء حريق مورد ارزيابي و آزمايش قرار گرفتند.
در اين مانور كه با پوشش هوايي يك فروند بالگرد و در حوضچه بندر پتروشيمي ماهشهر انجام شد بر اساس سناريوي تعيين شده و در مراحل زماني مختلف نشت مواد از يدك كش پهلو گرفته در اسكله شماره ۳ و احتمال آتش سوزي در عرشه اسكله پتروشيمي ، آتش سوزي شناور كنار اسكله ، ايجاد آلودگي نفتي در دريا ، غرق شدن قايق موتوري عبوري از منطقه محل مانور و سقوط نفر به آب انجام شد كه همگي موارد با واكنش سريع نيروهاي عمل كننده مهار گرديد.
ايشان به نقش تاثير گذار و راهبردي كميته بحران در كنترل شرايط مانور و حفظ انسجام نيروهاي عملياتي در صحنه و اقدامات هوشمندانه مدير بحران جناي آقاي مهندس محمودي در مديريت كميته بحران و عمليات مانور اشاره نمود.
همچنين ايشان ضمن اشاره به واحدهاي شركت كننده در مانور كه شامل واحدهاي عملياتي ، اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و اداره بندر و دريانوردي بندر امام خميني (ره)، سازمان هايي همچون شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ، آتش نشاني منطقه ويژه اقتصادي و آتش نشاني بندر پتروشيمي ماهشهر بودند از حضور فعال  و همكاري خوب همه اين واحدها تشكر و قدرداني نمودند.

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات