شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تكميل و توسعه سيستم اطفاء حريق تراك لودينگ در سايت مخازن بندر پتروشيمي ماهشهر با اطلاعات ذيل انجام دهد:

  • نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
  • نام مناقصه: تكميل و توسعه سيستم اطفاء حريق تراك لودينگ (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده)
  • نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك، شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي، ساختمان اداري، كميسيون معاملات، تلفن ۴۲۵۷۹۲۰۵-۰۲۱ يا تلفكس ۷۲۹۵۶۶۴-۰۷۷۳٫
  • شرح مختصري از كار: تكميل و توسعه سيستم اطفاء حريق تراك لودينگ شامل خريد متريال،‌ مونتاژ، جوشكاري و انجام تست‌هاي مورد نياز خط لوله، حفاري جاده جهت خط لوله زير زميني آتش نشاني، رنگ آميزي، هيدروتست، فلاشينگ و راديوگرافي و نصب water monitor hydrantبر روي خطوط آتش نشاني و تست و راه اندازي.
  • نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال يا واريز همين مبلغ به حساب ۲۶۴۳۰۴۴۷۳۳ نزد بانك تجارت در وجه شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي .
  • مدارك مورد نياز: ‌الف ـ داشتن سابقه انجام حداقل ۲ پروژه مرتبط با موضوع پیمان در ۵ سال گذشته. ب ـ اسناد و مدارك ثبتي شركت مشتمل بر روزنامه رسمي و اساسنامه (داراي شرح فعاليت متناسب با موضوع مناقصه). ج- گواهي تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون و كار و رفاه اجتماعي. د- گواهينامه صلاحيت پيمانكاري.
  • هزينه خريد اسناد مناقصه: واريز مبلغ ۰۰۰،۵۰۰ (پانصد هزار) ريال به شماره حساب مندرج در بند ۵ آگهي.
  • نحوه دريافت اسناد: مناقصه گران علاقه مند به شركت در مناقصه مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه ممهور به مهر شركت، از تاريخ ۹۹/۰۹/۲۹  لغايت ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰  جهت دريافت اسناد به آدرس مندرج در بند ۳ آگهي مراجعه نمايند.

جهت تحويل پاكات پيشنهادي، ‌مناقصه گران محترم مي بايست پاكات پيشنهادي خودرا، به‌همراه ساير مدارك خواسته شده در اسناد مناقصه، حداكثرتا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ ، توسط نماينده خود و با ارائه معرفي نامه معتبر، به همان آدرس تحويل و رسيد دريافت دارند.

  • تاريخ جلسه توضيح و تشريح اسناد: در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ  ۹۹/۱۰/۰۷

ـ ساير اطلاعات مناقصه  و جزئيات شرح كار در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

ـ‌ هزينه چاپ آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي (سهامي خاص)

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات