شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه رنگ آميزي مناطق غيرصنعتي بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد:

  • نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
  • نام مناقصه: رنگ آميزي مناطق غيرصنعتي (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده)
  • نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك، شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي، ساختمان اداري، كميسيون مناقصات، تلفن ۴۲۵۷۹۲۰۵-۰۲۱ يا تلفكس ۷۲۹۵۶۶۴-۰۷۷۳٫
  • شرح مختصري از كار: رنگ‌آميزي مناطق غيرصنعتي با استفاده از رنگ‌هاي روغني، اپوكسي و پلي اورتان، كنيتكس و رنگ ترافيكي به منظور جلوگيري از خوردگي و افزايش طول عمر تجهيزات، زيبا سازي اسكله‌ها بر اساس مشخصات فنی و مطابق با اسناد مناقصه.
  • نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال يا واريز همين مبلغ به حساب ۲۶۴۳۰۴۴۷۳۳ نزد بانك تجارت در وجه شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي .
  • مدارك مورد نياز: الف ـ سوابق مربوط به انجام عملیات رنگ آمیزی صنعتی و غیر صنعتی(ساختمانی) و تأمین رنگ

ب ـ اسناد و مدارك ثبتي شركت مشتمل بر روزنامه رسمي و اساسنامه (داراي شرح فعاليت متناسب با موضوع مناقصه).

  • هزينه خريد اسناد مناقصه: واريز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) ريال به شماره حساب مندرج در بند ۵ آگهي.
  • نحوه دريافت اسناد: مناقصه گران علاقه مند به شركت در مناقصه مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه ممهور به مهر شركت از تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ لغايت پايان ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹  جهت دريافت اسناد به آدرس مندرج در بند ۳ آگهي مراجعه نمايند.

جهت تحويل پاكات پيشنهادي، ‌مناقصه گران محترم مي بايست پاكات پيشنهادي خودرا به‌همراه ساير مدارك خواسته شده در اسناد مناقصه، حداكثرتا پايان ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰، به همان آدرس تحويل و رسيد دريافت دارند.

  • تاريخ جلسه توضيح و تشريح اسناد: ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴٫

 

ـ ساير اطلاعات مناقصه  و جزئيات شرح كار در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

ـ ارائه معرفي نامه و همراه داشتن مهر شركت جهت دريافت اسناد و شركت در جلسات الزامي است..

ـ‌ هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي (سهامي خاص)

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات