دبیر ستاد جشنواره شهید رجایی صنعت نفت در گفت و گو با شانا، در باره فرآیند ارزیابی و انتخاب کارکنان و بازنشستگان نمونه گفت: همانند سال‌های گذشته در ابتدا سهمیه ها به ستاد و هریک از شرکت‌ها اعلام شد، سپس شرکت‌های تابعه اسامی پیشنهادی را به کمیته های فرعی دادند و پس از بررسی، اسامی انتخابی به کمیته های اصلی چهار شرکت و ستاد فرستاده و در نهایت با مطرح شدن در ستاد جشنواره شهید رجایی و کمیته عالی اسامی نهایی اعلام شد.

مهندس نازیلا عاکفیان تصریح کرد: فرآیند انتخاب کارکنان نمونه امسال به صورت کامل بوسیله سامانه اینترنتی انجام شد.

وی با بیان این که فرایند انتخاب و تقدیر بر اساس بخشنامه های واحد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در جشنواره شهید رجایی انجام شد، افزود: تقدیر از واحدهای نمونه نیز در دستور کار قرار گرفته است و امسال سازمان‌ها و شرکت‌ها  بر اساس شاخص های ارزیابی و با انتخاب شرکت‌ها و تایید مدیران عامل چهار شرکت معرفی شدند و ستاد جشنواره در وزارت نفت در این ارزیابی دخالت نداشته است.

عاکفیان افزود: با توجه به مدل جامع ارزیابی عملکرد صنعت نفت که از سوی اداره کل بهره وری ستاد وزارت نفت و همکاران اداره های بهره وری چهار شرکت و اداره کل پشتیبانی ستاد طراحی شده از امسال فرآیند ارزیابی واحدها به صورت متمرکز و بر اساس آن مدل انجام می شود.

عاکفیان گفت: با وجود پروژه اصلاح فرآیند ارزیابی کارکنان برای ارزیابی سال ۹۰ بهبودهایی در انتخاب وجود خواهد داشت.

به گزارش شانا، اسامی کارمندان نمونه سال ۹۰ صنعت نفت به شرح زیر است:

بازنشستگان نمونه سال ۸۹ صنعت نفت
احمد آزموده، محمد اکبری، علیرضا بابایی، فریدون برکشلی، علیرضا جلیلی، محمد جهانگیری، حمیدرضا دقیقیان، ایرج رییس شقاقی، حسین زارع شحنه، محمد سوری، حسن شایسته خو، عباس شعری مقدم، عباس صمدیان، محمدحسین عباسی دوانی، محمدجواد قطب، علی محمدی، حسن محمدی مقدم، محمدرضا نیاکان، عباس وکیل آبادی، محمدجواد ییلاقی اشرفی

مدیران نمونه ملی صنعت نفت
شجاع الدین بازرگانی گیلانی، سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت، وزارت نفت / واحدهای ستادی وزارت نفت
حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی حفاری ایران
جواد اوجی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران
عبدالرضا مهربان، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان
رمضان اولادی، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

کارمندان نمونه ملی صنعت نفت
محمدحسین خندان، رئیس خدمات مهندسی تعمیرات برق، شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
جواد حمیدی، سرپرست نوبتکاران بهره برداری، شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
علیرضا قائدشرف، رئیس امور مهندسی طراحی و اجرا، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان
مازیار معدولی بهبهانی، سرپرست مهندسی فرآیند کارخانه PTA1 پتروشیمی شهید تندگویان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی / پتروشیمی شهید تندگویان

شرکتهای برتر
حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی حفاری ایران
هرمز قلاوند، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ناجی سعدونی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی و توسعه نفت
مهدی فکور، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
یعقوبعلی حسین نیا، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران
هوشنگ محمدی، مدیرعامل شرکت گاز استان قم، شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قم
علیرضا معراجی، مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی، شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی
اصغری توفیقی، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان غربی ـ ارومیه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه آذربایجان غربی ـ ارومیه
حسین صادقیان، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی ـ اراک، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی ـ اراک
عبدالرحیم شمس الدینی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت شیراز
حسن شریف زاده، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مبین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی / شرکت پتروشیمی مبین
محمدقلی یونسی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی / شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
عظیم عبدل نژاد ممقانی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی / شرکت پتروشیمی تبریز

مدیران نمونه درون دستگاهی ستاد وزارت نفت
حسین اسماعیلی شهمیرزادی، مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه خزر، معاونت امور بین الملل و بازرگانی / اداره کل اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه خزر
مجید چگنی، مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی، اداره کل نظارت بر صادرات مواد نفتی
قربانعلی زارع اله آبادی، مدیرکل توسعه سیستمهای حفاظت الکترونیکی، سازمان حراست
مرتضی شاه میرزائی، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات
محمدابراهیم شفیعی، مدیرکل امور فناوری، معاونت پژوهش و فناوری / اداره کل امور فناوری
محمدرضا شیشه ساز، معاون پشتیبانی و عمرانی دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت
محمد صفارزاده، رئیس طرحها و برنامه های تامین نیرو، معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت / اداره کل آموزش، نیروی انسانی و توسعه مدیریت
احمد فرمهینی فراهانی، معاون پژوهشی و مدیریت گروههای فکر، موسسه مطالعات بین المللی انرژی
حسن نصراصفهانی، مدیرکل پشتیبانی و مالی ستاد وزارت نفت، معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت / اداره کل پشتیبانی و مالی

مدیران نمونه درون دستگاهی شرکت ملی نفت ایران
محمد آل خمیس، معاون شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ملی حفاری ایران
ولی آهنین، معاون مدیر تولید بهره برداری، شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب
عبدالرضا اسدی، معاون نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی و ارزشیابی طرحها، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی
محمدتقی امینی داد، معاون مدیر امور مالی و رئیس بررسیهای مالی شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت مهندسی و توسعه نفت
احمد باقری مقدم، مدیر عملیات عمومی خارک، شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی
خسرو بیطاری، رئیس بازاریابی فرآورده، مدیریت امور بین الملل
محمود بیلکار، رئیس حسابداری مرکزی، مدیریت امور مالی
امیرمسعود جباری راد، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز، مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز
جلیل جعفری، رئیس اداره مطالعات زمین شناسی گسترشی، شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب
حسین جعفری، مدیر امور مالی شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت نفت فلات قاره ایران
اسفندیار جهانگیری اردکپان، مدیر امور مهندسی شرکت حفاری شمال، شرکت حفاری شمال
محمدکاظم حسینخانی، معاون امور مالی و پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
فروردین حیدری، قائم مقام شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت و گاز پارس
رضا خلیلی، معاون خدمات، مدیریت توسعه منابع انسانی
البرز خواجه برج سفیدی، مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت و گاز اروندان
محمدرضا خواجه جهرمی، رئیس منطقه بهرگان، شرکت نفت فلات قاره ایران
محمدرضا دزفولی زاده، مدیر منابع انسانی شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب
عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی
پرویز زکی، رئیس خدمات مهندسی تعمیرات مکانیک، شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب
احمد سراجی، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
فرشید سعیدی، مدیر امور مالی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ابراهیم علیزاده، رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت مهندسی و توسعه نفت
ابراهیم فتاح زاده، معاون هماهنگی و نظارت بر تولید نفت، مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز
محمدعلی فلاح مهرجردی، مدیر منابع انسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مهدی کامران، رئیس مطالعات و تحقیقات زمین شناسی ژئوشیمی، مدیریت اکتشاف
سلبعلی کریمی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، نفت و گاز اروندان
سلطان کمالی، مجری طرح توسعه میدان منصوری، شرکت مهندسی و توسعه نفت
نادر کی زاد، مدیر امور مالی شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران
محمدجواد کیان، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
محمد گذاری، معاون امور اداری، مدیریت توسعه منابع انسانی
فریبرز گردانی نژاد، مدیر پشتیبانی ساخت و خرید داخلی، شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت تهران
ابوالقاسم لطفی دهخوارقانی، مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سید محمود محدث، مدیر اکتشاف، مدیریت اکتشاف
مهران مکوندی، مدیر امور مهندسی شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ملی حفاری ایران
عبدالحسین ممبینی، مدیر عملیات شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب
سید محمد موسوی، مجری طرح توسعه مخازن گازی، شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب
سید صالح هندی، رئیس مرکز مطالعات اکتشاف و تولید پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت

مدیران نمونه درون دستگاهی شرکت ملی گاز ایران
فرخ آذری، مدیر مهندسی و طرحهای شرکت انتقال گاز، شرکت انتقال گاز
رحیم اسلامی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم، شرکت پالایش گاز فجر جم
ناصر افشین، مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان، شرکت گاز استان خوزستان
حسین تقی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالی، شرکت گاز استان خراسان شمالی
محمدرضا قدسی زاده، مدیر امور مهندسی و ساختمان شرکت مهندسی و توسعه گاز، شرکت مهندسی و توسعه گاز
مصطفی کشکولی، معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی گاز (ستاد)
هوشنگ محمدی، مدیرعامل شرکت گاز استان قم، شرکت گاز استان قم
محمدمهدی مهدوی، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، شرکت گاز استان کردستان
محمود نعمتی، مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی، شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی
محمدمهدی هادی زاده، مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران، مدیریت توسعه منابع انسانی

مدیران نمونه درون دستگاهی شرکت ملی پالایش و پخش
فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
علی حکمت، مدیر پخش منطقه آبادان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
حسین خاکباز، معاون تجهیز و توسعه منابع انسانی، مدیریت توسعه منابع انسانی
اصغر رمضانی، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
علی زیار، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
جلیل سالاری شهر بابکی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
حمیدرضا سید جعفری، مدیر برنامه ریزی تلفیقی، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی
مرتضی عابدینی، مدیر پخش منطقه سیستان و بلوچستان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
حسین عبدی زمهریر، مدیرعامل شرکت پالایش نفت کرمانشاه، شرکت پالایش نفت کرمانشاه
مجتبی عرب محقی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
علی نظری، مدیر اجرایی منطقه شمالشرق، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مدیران نمونه درون دستگاهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
غلامرضا جوکار، سرپرست شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
احمدرضا حیدرنیا، مدیر طرحها شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مرتضی رحیمیان سرای، رئیس کل امور مجامع و سهام، شرکت ملی صنایع پتروشیمی
حمیدرضا رستمی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری، شرکت پتروشیمی نوری
حسین شهریاری، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فجر، شرکت پتروشیمی فجر
محمدشریف شهریاری آتشگاه، مدیرعامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
علی اصغر فلاح، رئیس بهره برداری شرکت پتروشیمی مبین، شرکت پتروشیمی مبین
نادر قربانی، مدیرعامل مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
سید اسماعیل موسوی ترشیزی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند، شرکت پتروشیمی اروند
ذبیح اله نعیمی، مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی

کارمندان نمونه درون دستگاهی ستاد وزارت نفت
حسین امینی طامه، رئیس دفتر بررسیهای ویژه و پیگیری سفرهای استانی، معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت / اداره کل پشتیبانی و مالی
ابوالفضل انباردار، رئیس بررسی و تدوین طرحهای طبقه بندی مشاغل، معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت / اداره کل تشکیلات و روشها
شیوا تخمه چی، کارمند پیگیری دفتر وزارتی، دفتر وزارتی
علیرضا ترابی، کارشناس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
احسان جنابی، کارشناس ارشد امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، امور اوپک و روابط با مجامع انرژی
محمدعلی حیدری، رئیس بررسی طرحها و لوایح و هماهنگی با سازمانها، معاونت امور حقوقی و مجلس / اداره کل امور حقوقی
نجیب اله رضوی زاده، بازرس اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات / اداره کل بازرسی
عباس زراءنژاد، کارشناس ارشد بهداشت کار صنعتی، معاونت مهندسی و نظارت بر طرحها / اداره کل HSE وزارت نفت
علیرضا سلمان زاده، رئیس بررسی استانداردهای اندازه گیری، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی / معاونت امور استانداردها و تجهیز سیستمهای اندازه گیری
سمیرا سلیمان زاده، کارشناس ارشد نظارت بر برنامه های توسعه بهره وری، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدورکربوری / اداره کل بهره وری و توسعه
مریم سهرابی، کارشناس ارشد موسسه مطالعات بین المللی انرژی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی
فریبا شاه بداغلو، کارشناس ارشد اداره کل برنامه ریزی انرژی، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری / اداره کل برنامه
مهدی شاه حسینی، کارشناس ارشد برنامه ریزی و نظارت بر تولید و تاسیسات بهره برداری، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدورکربوری / اداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری
لاله صادقی، کارشناس ارشد تامین نیروی انسانی اداره کل آموزش، معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت / اداره کل آموزش، نیروی  انسانی و توسعه مدیریت
مجید صفری کیش، رئیس بررسی و نظارت مالی شرکتها، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدورکبروی/ اداره کل هماهنگی بودجه و نظارت بر طرحها
ابوالقاسم عابد ابراهیمی، کارشناس ارشد حفاظت سازمان حراست وزارت نفت، سازمان حراست
حیدر عظیمی، کارشناس امور انتظامی سازمان حراست وزارت نفت، سازمان حراست / معاونت عملیات
داود فتحعلی، کارشناس ارشد امور فرهنگی و ارتباطات روابط عمومی، اداره کل روابط عمومی
سیدمحمد فقاهتی، رئیس تشریفات و برگزاری مراسم ها، اداره کل تشریفات و امور کارکنان خارجی
طاهره قاسمی، رئیس دفتر تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
مریم کشاورزیان، مسئول تحصیلات تکمیلی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی
سید حمیدرضا لاجوردی، کارشناس ارشد حقوقی، معاونت امور بین الملل و بازرگانی / اداره کل آسیا و اقیانوسیه
فاطمه مشایخی، کارشناس ارشد اداره کل آسیا و اقیانوسیه، معاونت امور بین الملل و بازرگانی / اداره کل آسیا و اقیانوسیه
محمدرضا منشوری، کارشناس ارشد زلزله شناسی، معاونت مهندسی و نظارت بر طرحها / اداره کل استانداردها و مدیریت
مهدی یوسفی، مهندس ارشد ناظر اندازه گیری، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی / منطقه ۳ خارک

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات