مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: ضمانت اجرایی برای رسیدن صنعت پتروشیمی به مقام اول منطقه از نظر ارزش تولید و تحقق سند چشم انداز با پژوهش آینده نگری محقق خواهد شد.

مهندس رمضان اولادی افزود: سند چشم انداز و برنامه افق ۲۰ ساله پتروشیمی همزمان با تدوین برنامه چهارم توسعه تهیه شده بود و اکنون با توجه به تغییر برنامه ریزی ها و تحولات سریع جهانی و محیطی، راهبردهای جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: با توجه به برخی چالش ها و لزوم تغییر برخی از برنامه ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با نگرشی جدید آینده نگاری برای ارتقای این صنعت ارزش آفرین را در دستور کار قرار داده و در صدد آینده پژوهی است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: چگونگی دستیابی به چشم انداز تدوین شده پتروشیمی در افق ۱۴۰۴ و نقشه راه صنایع پتروشیمی در پژوهش آینده نگاری ارزیابی خواهد شد.

وی افزود: یکی از اهداف و ماموریت های مدیریت برنامه ریزی و توسعه پتروشیمی در ساختار جدیدی حاکمیتی و توسعه ای، تدوین برنامه جامع و نقشه راه صنعت پتروشیمی است.

اولادی تصریح کرد: این مدیریت در نظر دارد با اجرای پروژه آینده نگاری صنعت پتروشیمی، آینده های باور پذیر صنعت پتروشیمی کشور را در افق ۱۴۰۴با برنامه ریزی،ارزیابی و چگونگی راه های دستیابی به چشم انداز تدوین شده را بررسی کند.

وی اظهار کرد: با بازنگری اخیر برنامه افق ۲۰ ساله و تدوین کلیات برنامه ششم و تصویب نهایی آن در هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اهمیت انجام پژوهش آینده نگاریدر ساختار جدید حاکمیتی وتوسعه ای آشکار می شود.

اولادی افزود: پژوهش آینده نگاری در صنعت پتروشیمی در سه فاز اصلی تعریف شده است: فاز اول بخش اصلی پروژه شامل آینده نگاری صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴ و فاز دوم تدوین نقشه راه تحقق رسیدن به  چشم انداز ۱۴۰۴ و سرانجام فاز سوم تهیه نقشه علم فناوری و فرصت های نو پدید صنعت پتروشیمی است.

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات