تامین، انتقال و توزیع روزانه ۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی ایجاب می کند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران متولی تعیین سهمیه سوخت مورد نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و حرارتی باشد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این که یکی از منابع اصلی قاچاق سوخت سهمیه بگیرانی هستند که سهمیه اضافه دریافت می کنند، به خبرنگار شانا، گفت: تعیین سهمیه سوخت در سازمانهای دیگر برای حوزه های مختلف (صنعت، کشاورزی و حرارتی ) و نبود پیگیری و نظارت برمصرف آنها از جمله عوامل زمینه ساز  عرضه سوخت خارج از مجاری رسمی است.
مصطفی کشکولی با تاکید براین که شرکت ملی پخش مسئولیتی در قبال کشف قاچاق فرآورده های نفتی ندارد، تصریح کرد: توزیع کنترل شده سوخت و مدیریت عرضه فرآورده های نفتی، ماموریت تعریف شده برای شرکت ملی پخش است.
وی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر این اعتقاد است که تعیین سهمیه سوخت تمام بخشهای مصرف کننده و نظارتهای پس از آن باید بوسیله این شرکت انجام شود.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر بازنگری در روند تعیین سهمیه سوخت بخشهای مصرف کننده، تصریح کرد: بتازگی تصمیم های مطلوبی در این زمینه گرفته شده است تا تعیین نیاز واقعی سهمیه های سوخت مورد نیاز همه بخشها (صنعت، کشاورزی و حرارتی) بوسیله شرکت ملی پخش انجام گیرد.

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات