به گزارش شانا، سرپرست HSEشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با مهم برشمردن جایگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست،( اچ اس یی) در سازمان، گفت: افزایش آگاهی افراد سازمان نسبت به رعایت دقیق اصول هریک از این بخشها، همراه با پیش بینی پدافند غیرعامل، ایمنی محیط کار را افزایش و بروز عوامل خطر آفرین را تا حد ممکن کاهش می دهد.
سعید جمشیدی با بیان این که HSEدر لایه های مختلف سازمان حضور دارد، ساختار سازمانی، طرح ریزی فعالیتها، تعیین مسئولیت در روش انجام کار (با توجه به منابع قابل دسترسی)  را عناصر مهم تشکیل دهنده اچ اس یی برشمرد.
وی نقش سازمانی HSEرا با توجه به نوع ساختار و وظایف تعریف شده برای آن مهم خواند و اظهار کرد: بر همین اساس، حفظ نیروی انسانی، تجهیزات، محیط زیست، همچنین اقدامهای پیشگیرانه و مؤثر در شرایط بحران، از رسالتهای این بخش( اچ اس یی ) است.
سرپرست اچ اس یی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره اولویتهای امسال این بخش نیز گفت: انجام معاینات طب صنعتی از طریق تحقق معاینات ادواری، همچنین انجام آزمایشهای پاراکلینیکی و نهادینه سازی ضرورت انجام معاینات بدو استخدام از اولویتهای مهم سال جاری است.
به گفته جمشیدی، نهادینه سازی رعایت الگوهای صحیح نوبتکاری، مدیریت و ساماندهی مراتب تعیین، تأمین و تحویل البسه و تجهیزات حفاظت فردی، همچنین اجرای برنامه حفاظت تنفسی کارکنان شاغل در انبارها و تأسیسات عملیاتی از دیگر اولویتهای امسال اچ اس یی در این شرکت است.
وی گفت: رعایت الزامهای سلامت شغلی و بهداشت صنعتی در طراحی فضاهای اداری، ارزیابی کیفی مناقصه گران به لحاظ برخورداری از بهداشت و سلامت شغلی، ساماندهی ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی، همچنین برنامه ریزی و اجرای آموزشهای بهداشت صنعتی از دیگر اولویتهای امسال اچ اس یی شرکت ملی پخش  است.
سرپرست HSE شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، ارتقای سمت های سازمانی HSEستاد و مناطق شرکت ملی پخش را نیز مهم خواند و گفت: برای تحقق این مهم گامهایی برداشته شده است تا اچ اس یی ستاد و مناطق در جایگاه مناسب شغلی خود قرار گیرند.
سعیدی تصریح کرد: انتظار می رود عملیاتی این شدن این گامها، انگیزه افراد را در به ثمر رسیدن اهداف و اعتلای سازمان افزایش دهد.

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات