شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
آگهی  فراخوان ارزیابی كيفي مناقصه گران به شماره  GT/96011   شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات راهبري، تعمير و نگهداري بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خدمات راهبري، تعمير و نگهداري (عمومي يك مرحله اي) […]
افتخارات