آدرس دفتر تهران:

خیـابان ولیعصر، بالاتر از بلـوار میـرداماد، خیابان دکتر ثمره(سرو سابق)، پلاک۴۴   کد پستی ۱۹۶۸۹۴۴۵۴۸

تلفن:۰۲۱۴۲۵۷۹۰۰۰-۰۲۱۸۸۲۱۶۲۲۱     فاکس: ۰۲۱۸۸۰۶۴۰۳۱

شماره ثبت:۲۱۰۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۱۷۱۶۴ کد اقتصادی:۴۱۱۱۳۷۳۴۸۶۶۴

 

آدرس دفتربندر پتروشیمی پارس ( عسلویه):

  استان بوشهر-شهرستان عسلویه-فاز یک پتروشیمی بندر پتروشیمی پارس( شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی)

کدپستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۲

صندوق پستی:۱۷۸-۷۵۳۹۱

تلفن:  ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۲-  ۰۲۱۴۲۵۷۹۰۰۰

فاکس: ۰۷۷۳۷۲۹۵۶۵۶     – ۰۷۷۳۷۲۹۵۶۶۶

وب سایت: WWW.PTTC.IR      

ایمیل: INFO@PTTC.IR

 

 

آدرس دفتر ماهشهر:

خوزستان ، بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت ۵ صندوق پستی ۵۱۹  تلفن:۰۶۱۵۲۱۷۵۴۰۹   فاکس: ۰۶۱۵۲۱۷۵۴۱۹ 

افتخارات